• 1449
  • 0

Различните хладилни агенти (фреони) в автоклиматиците!

Днес ще представя информация за хладилните агенти по накратко „фреони“ които са се използвали и някои от тях продължават да се използват, както и новите използвани в автоклиматиците. Автоклиматиците  преди 1992г. използваха фреон R-12, (дихлордифлуорметан), които има GWP (Global Warming Potential) -потенциал на глобално затопляне 10900 единици. 1GWP единица се приравнява към въглеродния диоксид (СО2). Също така R12 е хлоросъдържащ газ, за които се знае че хлорни молекули предизвикват реакция с молекулите на Озона и вторите се разпадат, което води до разрушаване на озоновия слои. Тази причина доведе до забрана на стария R12 и до разработването и употребата на фреон R134a (тетрафлуоретан). R-134a се счита за безвреден за озоновия слои (Ozone friendly) и GWP едва 1430, което е 7,5 пъти по нисък от предшественика си R12. Това са 2 големи плюса, но зад R134a се крият и много минуси. Маслото което се изолзва в R134a е синтетично, а не минерално като предшественика си и има лошото качество да поема влагата в себе си, която не е благоприятна за истемата. Поради тази причина се налага дълго вакуумиране с цел изваждане на влагата, която навлиза с процеса осмоза. Също не малък минус е малката молекула, заради която се налага изработка на специални маркучи и о-пръстени със специално покритие оцветени в зелено, които допълнително херметизират системата, остаряването на които води до комулативни микротечове. това води до често профилактиране с цел компенсиране на загубите от системата веднъж годишно или веднъж на 2 години. Този газ се използва и към днешна дата. След 2012  година с цел справянето на глобалното затопляне Европейския съюз наложи разработването на нов газ с по нисък потенциал на глобално затопляне. Такъв беше разработен R1234YF  с GWP -4. Беше даден гратисен период до 2017г. и от тогава задължително се използва в новите автомобили, успоредно R134a не е забранен за старите. Новият R1234YF е революционно откритие за справянето с глобалното затопляне. Той също като предшественика си има минуси и те са много по висока цена (7 кратно) и че е лесно запалим.

Тенденцията е поскъпване на стария R134a и в същото време леко поевтиняване на R1234YF, като втория постепенно ще се наложи за постоянна употреба. Това предизвика някои автомобилни производители, като Mercedes-Benz да конструират автоклиматични системи на въглероден диоксид (СО2), чието GWP е равно на 1-ца. CO2 в  хладилната техника е R744! Недостатък е, че работи на много високо налягане – на 80 бара.

 

LEAVE A COMMENT

You comment will be published within 24 hours.

© Copyright 2018