• Озонгенератор

    Озонгенератор

    Озонгенератора е устройство, което засмуква въздух от едната страна, като от въглеродния диоксид (CO2) под въздействието на електрически заряд се получава химическия елемент озон (О3), излизайки от другата страна, циркулирайки в помещение или автомобил

  • Различните хладилни агенти (фреони) в автоклиматиците!

    Днес ще представя информация за хладилните агенти по накратко „фреони“ които са се използвали и някои от тях продължават да се използват, както и новите използвани в автоклиматиците. Автоклиматиците  преди 1992г. използваха фреон R-12, (дихлордифлуорметан)

© Copyright 2018